Suomen suurimpiin kuuluva maalämpöpumppuasennus siirsi Vesangan päiväkoti-koulun uusiutuvan energian aikaan. Sisä-Suomen Kylmälaite mitoitti ja asensi koululle neljä invertteritekniikalla toimivaa maalämpöpumppua lasten kesäloman aikana.

”Sisä-Suomen Kylmälaitteen palveluhalukkuus on ollut erinomaista. Maalämmön käyttöönotto sujui suunnitelmien mukaisesti tiiviissä aikataulussa koulun ja päiväkodin kesäloman aikana”, kertoo hankepäällikkö Harri Kaakinen Jyväskylän Energiasta.

Kyläkoulujen lämmöntuotannon kilpailutuksessa työn tilaaja, Jyväskylän kaupunki, tavoitteli sataprosenttisesti kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä. Haja-asutusalueella, lähes 20 kilometrin päässä kaupungin keskustasta, sijaitsevaan Vesangan kouluun valittiin lämmitysmuodoksi turvallinen maalämpö. Hankkeesta vastasi Jyväskylän Energia, joka tilasi laitteet ja asennustyön Sisä-Suomen Kylmälaitteelta.

 Leppanen-2-levea

Vesangan koulu siirtyi öljylämmityksestä uusiutuvan energian aikaan. Asentaja Sami Leppänen mittaa ja tasapainottaa maalämpöpumpun lämpökaivojen virtauksia. Kuva: Petteri Kivimäki

”Vesangan koulu kuuluu ensimmäisiin maalämpökohteisiimme. Tästä pilottihankkeesta olemme saaneet hyvää kokemusta vanhan öljylämmityskiinteistön siirtymisestä maalämpöön. Hankkeella haettiin energiatehokkuutta kyläkoulun lämmitykseen ja uutta liiketoimintaa Jyväskylän Energialle. Vastaavia hankkeita on tarkoitus toteuttaa jatkossakin”, Kaakinen toteaa.

Maalämmön käyttökustannus on öljyyn verrattuna noin 75 prosenttia alhaisempi, mistä syystä investointi maksaa ajan kanssa itsensä takaisin.

”Ympäristönäkökohdista tavoitteet on jo saavutettu, energiatehokkuutta pystymme arvioimaan myöhemmin”, Kaakinen sanoo.

Oikea laitevalinta ja -mitoitus ovat käyttövarmuuden edellytyksiä

Sisä-Suomen Kylmälaitteen toimitusjohtaja Arto Lastunen painottaa maalämpökohteiden asennuksessa oikean mitoituksen tärkeyttä, mikä on edellytys käyttövarmuuden, energiatehokkuuden ja kustannussäästön toteutumiselle. Valittujen lämmönlähteiden tulee pitää rakennus lämpimänä kovimmillakin pakkasilla. Vesangan kohteessa tuli ottaa huomioon myös ilmastoinnin aiheuttamat hetkelliset kulutushuiput.

”Jo suunnitteluvaiheessa on selvitettävä huolella, että laitteisto toimii juuri kyseisessä rakennuksessa ja että lämpökenttä on toimiva. Laitteen myyjällä ja asentajalla on oltava täysi varmuus siitä mitä ja miten kohteeseen ollaan toteuttamassa. Se edellyttää ammattitaitoa ja kokemusta”, Lastunen toteaa.

Vesangan kouluun valittiin neljä Thermian Mega XL 21–84 maalämpöpumppua. Ne toimivat uudella invertteritekniikalla, joka säätelee lämpöpumpun tehoa tasaisesti senhetkisen tarpeen mukaan. Etäohjaus ja -valvonta mahdollistavat laitteiden toiminnan tarkastelun eri tilanteissa ja ulkolämpötiloissa. Etäyhteys säästää myös kustannuksia ja aikaa, sillä mahdolliset häiriöt eivät edellytä siirtymistä paikan päälle.

Maalämpöpumput kattavat nyt Vesangan koulun kiinteistön koko lämmitysenergian tarpeen. Kiinteistössä ollut toinen hyväkuntoinen öljykattila säilytettiin mahdollisten odottamattomien kulutushuippujen varalta. Normaaliin lämmöntuotantoon sitä ei käytetä.

Hanke oli asennushetkellä suurin Suomessa toteutettu Thermian maalämpöpumppuasennus.

”Thermian asiantuntijat ovat olleet kiinnostuneita hankkeesta alusta alkaen. He seuraavat laitteiden toimintaa etäyhteyden kautta”, kiittelee Kaakinen.

Ammattitaito näkyy työn jäljessä ja tavoitteiden toteutumisessa

Pilottikohteessa JE on saanut hyviä kokemuksia tulevia maalämpökohteita ajatellen. Harri Kaakinen painottaa hyvän suunnittelun ja lähtötilan tutkimuksen merkitystä kohteiden toteuttamisessa. Myös luotettavat ja osaavat yhteistyökumppanit ovat tärkeä osa onnistumista.

Rasanen-2-levea
Laitetilan ahtaus toi haastetta maalämpöpumpun asennustyöhön Vesangan koulussa. Silti laitteet asennettiin laadukkaasti ja sovitussa aikataulussa. Asentaja Sami Räsänen tekee kuvassa putkilinjojen eristyksiä. Kuva: Petteri Kivimäki

”Yhteistyö oli hyvää, ja kaikilla osapuolilla oli selkeät tavoitteet. Asentajat onnistuivat hyvin haastavassa kohteessa. Saimme toimivat laitteistot haastaviin tiloihin. Työn jälki on hyvää, eristykset ovat tiiviit ja ne on toteutettu ammattitaitoisesti. Laitteet ovat toimineet suunnitellusti käyttöönoton jälkeen”, Kaakinen toteaa.

Vaikeusastetta kohteen asennukseen toi laitetilan ahtaus. Vanhat laitteet jouduttiin ennen varsinaista maalämpölaitteiden asennusta sijoittamaan uudelleen. Käytännössä työ alkoi kaikkien tilassa olevien laitteiden purkamisella ja siirtämisellä.

Kaikkiaan kohdetta oli asentamassa kolme Sisä-Suomen Kylmälaitteen asentajaa. Laitetoimitus tuli paikalle heinäkuun puolivälissä, kuukautta myöhemmin maalämpö lämmitti rakennusta koulujen alkaessa. Porakaivojen urakoinnin hoiti luotettava yhteistyökumppani.

”Asentajien ammattitaidolla ja rutiinilla saadaan isokin kohde varmasti maaliin. Asennuksessa on oltava aina paikalla pätevä asentaja, jolla on kylmälaitealan asennusluvat kunnossa. Sisä-Suomen Kylmälaitteessa on aina nimetty henkilö, joka vastaa asennuksesta kokonaisuutena ja ohjaa käyttöönotossa”, Lastunen toteaa.

Sisä-Suomen Kylmälaitteen ja Jyväskylän Energian yhteistyö jatkui kohteen asennuksen jälkeen käyttöhenkilökunnan kouluttamisella ja tuella. Jatkossa laitteille tehdään vuosittain huolto ja tiiveystarkastus.

AAA-logo-2013-FI